Parc Central

Coworking: Què és, característiques i com funciona?

Un coworking és un espai de treball compartit que reuneix professionals de diferents sectors, empreses i autònoms en un mateix entorn físic. Aquest espai proporciona una alternativa a les oficines tradicionals, amb una estructura més oberta i una filosofia centrada en la comunitat i la col·laboració, fomentant d’aquesta  manera la productivitat.

El concepte de coworking ha experimentat un auge significatiu en els darrers anys, transformant la manera en què molts professionals i empreses aborden la seva feina diària.

Aquesta tendència ha sorgit com una resposta a les necessitats canviants del món laboral, fent possible la creació d’ entorns de treball flexibles  col·laboratius. A continuació, explorarem què és un coworking i com funciona aquest model d’espai de treball compartit.

Principals característiques d’un Coworking 
 • Flexibilitat: Els espais de coworking ofereixen llibertat per utilitzar els llocs de treball segons les necessitats dels usuaris. Aquests poden escollir entre diferents tipus d’espais, com taules compartides, oficines privades o sales de reunions.
 • Comunitat: Un dels pilars del coworking és la creació d’una comunitat entre els membres. Això fomenta la interacció, l’intercanvi de coneixements i la creació de xarxes professionals i networking.
 • Serveis Compartits: Els espais de coworking solen oferir serveis comuns, com ara connexió a internet de alta velocitat, impressores, cuina, àrees de descans i sales de reunions. Això permet als membres centrar-se en la seva feina sense preocupar-se per les tasques logístiques.
 • Events i Activitats: Molts coworkings organitzen esdeveniments, xerrades i activitats per fomentar la interacció i el desenvolupament professional entre els membres.

Parc central coworking

Funcionament d’un coworking
 • Inscripció i Selecció de Pla: Els interessats en un coworking solen registrar-se i triar un pla que s’ajusti a les seves necessitats, amb un equipament adequat, un estil acurat: Modern i elegant, ideal per a reunions executives i presentacions de vendes.
  • Una taula de treball compartida, poden optar entre una taula fixa o un espai de treball flexible, llogada per mesos, amb opció de matins o tardes, llogada per dies o agafant packs de varis dies per a que resulti més econòmic.

  • Un despatx privat, amb diferents opcions de preus segons la mida i el número de taules.
  • Una sala de reunions que s’adapti a les necessitats de l’usuari. Des de reunions petites fins a presentacions de gran nivell, les sales de reunions dels coworkings estan dissenyades per oferir l’entorn perfecte per a cada trobada empresarial.
  • Domiciliació de l’empresa, per disposar de la teva oficina virtual, amb diferents modalitats segons els serveis contractats.
 • Accés i Ús de les Instal·lacions: Un cop inscrits, els membres tenen accés a les instal·lacions i poden utilitzar els llocs de treball, les sales de reunions i altres serveis segons les seves necessitats.
 • Col·laboració i Xarxes: El coworking fomenta la col·laboració mitjançant la interacció entre membres. Aquests poden col·laborar en projectes, compartir idees i aprendre els uns dels altres.
 • Participació en Activitats: Els membres poden participar en esdeveniments i activitats organitzades pel coworking, afavorint la creació de networking i el desenvolupament professional.

Despatx privat

Avantatges hi trobem en un coworking? 

Treballar en un espai de coworking ofereix moltes avantatges importants:

Cost: En comparació amb llogar una oficina pròpia, el cost de treballar en un espai de coworking sol ser més baix. Això és especialment beneficiós per a autònoms i petites empreses.

Flexibilitat en l’ús de l’espai: Els espais de coworking ofereixen diverses opcions de subscripció, des de l’ús a temps parcial fins a l’accés de temps complet. Això permet adaptar l’ús de l’espai a les necessitats individuals o empresarials.

Networking: Treballar en un entorn compartit posa els professionals en contacte amb altres persones de diversos sectors i àmbits. Això pot conduir a oportunitats de col·laboració, associacions comercials o simplement establir relacions professionals i personals valuoses.

Serveis i equipament: Molts espais de coworking ofereixen serveis addicionals com ara connexió Wi-Fi d’alta velocitat, impressió, escaneig, cafè, sales de reunions, etc., que poden ser útils per a professionals que necessiten accedir a aquests recursos de manera ocasional o regular.

Ambient inspirador: Treballar envoltat d’altres persones motivades i professionals pot generar un ambient d’inspiració i productivitat. La presència de diversos professionals en un mateix espai pot promoure la creativitat i la innovació.

En conclusió, un coworking es posiciona com una alternativa d’ entorn laboral dinàmic i flexible que ofereix als professionals un espai on col·laborar, créixer professionalment i prosperar dins una comunitat d’usuaris del coworking.  Aquest model ha demostrat ser un impuls per a la innovació i el benestar professional en la nova era laboral.

Coworking com a tendència en el món laboral actual 

El Coworking com a model laboral està evolucionant i s’adapta als canvis del món laboral. Algunes tendències destacades inclouen:

Creixement continu: El nombre d’espais de coworking i la seva popularitat han augmentat constantment en els últims anys, i aquest creixement sembla continuar a mesura que més professionals, empreses i autònoms opten per aquesta opció laboral flexible.

Segmentació del mercat: S’observa una tendència cap a una segmentació més refinada del mercat de coworking, amb espais que es especialitzen en sectors específics com tecnologia, art, salut, etc., per oferir un entorn més enfocat i útil per a aquelles indústries.

Coworking corporatiu: Les grans empreses estan adoptant el model de coworking com una manera de fomentar la col·laboració interna, millorar la flexibilitat laboral i reduir costos. Això dóna lloc a l’aparició de grans espais de coworking dissenyats específicament per a empreses.

Enfocament en la comunitat: Molts espais de coworking posen un fort èmfasi en la creació de comunitat, organitzant esdeveniments, tallers, xerrades i altres activitats per fomentar la interacció i el suport entre els membres.

Coworking digital i remot: Amb l’augment del treball remot i la digitalització, s’ha vist un increment en els espais de coworking que ofereixen serveis específics per a treballadors digitals, nòmades i remots, incloent infraestructures de comunicació i col·laboració virtuals.

Sostenibilitat i benestar: Hi ha una creixent preocupació per la sostenibilitat i el benestar en els espais de coworking, amb una atenció especial a la utilització de materials ecològics, l’eficiència energètica i la promoció d’estils de vida saludables.

Flexibilitat i personalització: Les tendències indiquen una demanda creixent d’espais de coworking que ofereixen flexibilitat i opcions de personalització als seus membres, com ara la possibilitat de triar entre diferents tipus d’espais de treball, horaris flexibles i plans de subscripció adaptats a les necessitats individuals.

Aquestes tendències mostren com el concepte de coworking continua evolucionant per adaptar-se a les demandes canviant dels professionals i empreses en un món laboral en constant transformació. No dubtis en posar-te en contacta amb nosaltres si tens dubtes sobre el funcionament d’un coworking.

Close
Close
icon-whats
Skip to content